Om Raadet

Raadet skal med fokus på vekst gi lønnsomme og gjennomarbeidet råd ved bruk av riktig verktøy og metode, og en tilpasset vurdering og analyse for den enkelte bedrift.

Raadet skal inspirere til vekst, og utøve ekthet, ærlighet og lidenskap til enhver tid overfor kunder og samarbeidspartnere.

Lisbeth A. Spies er gründer og driver av Raadet, og er utdannet Markedsøkonom fra BI i Oslo. Hun har tidligere bla jobbet som daglig leder i Haugesund Sentrum, Markeds- og salgssjef i TV Haugaland og Distriktssjef i Narvesen i Oslo. I senere tid har hun også tatt en NLP sertifisert utdannelse innen coaching.

I Raadet har hun spesialisert seg innen verdibasert ledelse, coaching, teambuilding, kommunikasjon og markedsføring. I tillegg holder hun foredrag og arrangerer konferanse. «Mulighetene er mange, om man bare våger.» Lisbeth har en overbevisning om at en må bygge et godt fundament i bedriften gjennom gode verdigrunnlag. Etter å selv ha gått på kompromiss med egne verdier over lang tid, opplevde hun det å bli utbrent og møte veggen. Det er verken økonomisk eller fornuftig for den ansatte eller bedriften. Mor Theresa sier om ledelse; «Do you know your people, and do you love them?». Vi må kjenne våre ansatte, deres bekymringer, interesser, ønsker og behov. På den måten kan vi lede dem i riktig retning, med de rette forutsetningene og i tråd med bedriftens verdier og strategier.

Vi har alle ulike preferanser, men har behov for å være en del av et fellesskap. Og med et fellesskap vil en oppnå et målrettet og vinnende team. Kundene foretrekker å være en del av et vinnende team, og på den måten blir en preferert leverandør eller partner.

Raadet tilbyr rådgivning, foredrag, kurs og konferanser.

på vei til kvalen

Raadet By Spies. Verdiskapende rådgivning og markedsplanlegging
Lisbeth evner å formidle trygghet og tillit fra første stund. Hun tar oppgavene på alvor og er en aktiv lytter. I vår strategiprosess så har hun vært en veldig god samtalepartner for meg og  jeg er veldig fornøyd med hennes måte å opptre på som min rådgiver. Håper og tror dette bare er starten på et godt faglig samarbeid.
Foto: Kristoffer Vincent Hansen
Foto: Kristoffer Vincent Hansen