Gode råd er aldri dyre i forhold til dårlige råd

Gode råd er aldri dyre i forhold til dårlige råd

Raadet bygger store mennesker til å ta egne beslutninger. Verdibasert ledelse er derfor en av mine viktigste arbeidsområder. Med min markedsfaglige tilnærming ønsker jeg også å bidra til at det gode arbeidet i bedriften skal resultere i konkrete markedsstrategier og markedsplaner, som en i ettertid kan se at en har fått effekt av.

Har du råd til å la være? Raadet by Spies gjør jobben og gir deg vekst.

Raadet forstår at god rådgivning handler om mer enn å bare «gi» gode råd. Rådgiveren må også klare å formidle hvorfor og hvordan rådet bør følges. Først når et råd settes ut i livet og får virkelige, ønskelige konsekvenser, kan vi si at det var et godt råd – Lisbeth A. Spies, rådgiver.

“Et råd er aldri bedre enn sine konsekvenser. Et ufulgt råd kan derfor aldri være godt.”

Jeg jobber i samspill med gode analyser, valg av riktig verktøy og en tilpasset og målrettet plan som en kan se raskt resultater av. Forpliktelse og inkludering av riktige nøkkelpersoner i bedriften er helt avgjørende for suksess. Som en del av arbeidet er det viktig å ha en motivert og tydelig leder og et sterkt team som fungerer i tråd med virksomhetens ønsker. Potensialet er ubegrenset om man har den rette mentale innstillingen.

Ved bruk av NLP som verktøy kan jeg bidra til å forsterke den mentale innstillingen til mennesker i utvikling, og sørge for at kommunikasjonen fungerer bedre både internt i bedriften og eksternt ute i markedet. Små justeringer kan gjøre store forskjeller.

Raadet by Spies. Verdiskapende rådgivning og markedsplanlegging.

“Lisbeth er dyktig på å bygge store mennesker ved å gi de tillit til å ta egne beslutninger. Hennes brennende engasjement og lysten til å skape verdier er viktig når mennesker og bedrifter skal løfte og utvikle seg.”

– Pål Kjølen Kristensen, regionsdirektør Rema 1000

Min overbevisning er at vi alle har et uutnyttet potensial som vi ikke er bevisst om. Vi tenker og handler ofte uten mål og mening, og begrenser oss selv eller vår bedrift med enten negative overbevisninger eller mangel på høye nok ambisjoner. Hva er viktig for meg? Hva er viktig for min bedrift? Hva er våre verdier? Og har vi i dag handlet i tråd med våre verdier? Ofte må en begynne med verdiene, egne eller bedriftens, før en jobber videre med konkrete strategier, mål og handlingsplaner. Mine viktigste verdier er jeg veldig tydelig på; ekte, ærlig og lidenskapelig.

Lisbeth A. Spies er utdannet Markedsøkonom fra BI, og snart ferdig sertifisert NLP Coach. Hun har erfaring som leder fra ulike bedrifter de siste 10 årene, sist som daglig leder for Haugesund Sentrum. Viktige oppgaver som leder i en bedrift i vekst utover den daglige driften er det strategiske arbeidet. Effekten av en god strategiplan som verktøy resulterer i en tydelig merkevarebygging, et fokus på intern og ekstern markedsføring som kommuniseres planlagt i utvalgte kanaler. I et godt samspill med reklamebyråer og lokale medier kan effekten begrunnes og dokumenteres, og skape en ønsket tilstand og en vekst.

 

“Jeg har en lidenskap for å skape vekst omkring meg. Effekten av å så, dyrke og høste etter en godt gjennomarbeidet plan gir meg en god tilfredsstillelse.”

About the author

Lisbeth A. Spies er utdannet Markedsøkonom fra BI, og snart ferdig sertifisert NLP Coach. Hun har erfaring som leder fra ulike bedrifter de siste 10 årene, sist som daglig leder for Haugesund Sentrum.